ihsansenocak Twitter Profile

ihsansenocak (İhsan Şenocak)

ihsansenocak Last Twitter Shares

@ihsansenocak
8h Ago
Pakistan’lı bu Büyük Muhaddis’in programdan sonra eli öptüğümde ‘Osmanlı’ Dedi, gözleri doldu, sesi titredi, bir daha konuşamadı. Fatih gibi, Yavuz gibi İslam’a ‘hadim’, dünyaya ‘hakim’ olan, İslam’ı dünyaya değil, dünyayı İslam’a uyduranlar öldükten sonra da yaşar. https://t.co/eSiTNV4Pj1
2355 Favorites 487 Retweets
@ihsansenocak
1d Ago
Hz. Ömer Gibi Aşık Ol, Ötesi Teferruat https://t.co/q3sqNflAPr
1531 Favorites 319 Retweets
@ihsansenocak
1d Ago
Cumartesi Günü Kastamonu'daki kardeşlerimizle beraber olacağız inşallah. https://t.co/FnkBBQJfxW
716 Favorites 94 Retweets
@ihsansenocak
1d Ago
İslam Birliği,namaz gibi bir emr-i ilahidir. Beş vakit Huzur-u İlahide durduğumuz gibi, İttihad-ı İslamın tesisi için çalışmazsak Tayland otellerinde satılan Arakanlı yetim kızların ve Doğu Türkistanda yatak odasına zorla Çinli Erkek konan bacılarımızın hesabına Allaha veremeyiz.
3347 Favorites 923 Retweets
@ihsansenocak
1d Ago
Dünyayı Cennete Çevirecek Öğretiler https://t.co/BusrPhkiz2
1005 Favorites 223 Retweets
@ihsansenocak
2d Ago
Pakistan'daki Camiatur-'Reşid'te binlerce alim ve talebenin katıldığı Ulema Meclisindeki "Osmanlı ve Hind Uleması" ile alakalı konuşmamız. https://t.co/eNLNLYgAsP
875 Favorites 130 Retweets
@ihsansenocak
2d Ago
Pakistan Karaçi'de binlerce alimin katıldığı açık hava toplantısında Hind Müslümanlarının Osmanlı'ya sadakati ve Diyobend uleması üzerine konuştuk. https://t.co/UqD4hp2wN2
2335 Favorites 371 Retweets
@ihsansenocak
3d Ago
Niçin Eskiler Yoklukta Huzurluydu ve Neden Yeniler Varlıkta Huzursuz?! https://t.co/VGFagHD2Rh
1623 Favorites 443 Retweets
@ihsansenocak
3d Ago
Bir Tarafta Gece Kulüpleri, Diğer Tarafta Gece Namazları https://t.co/CPgMhDBX4q
1286 Favorites 293 Retweets
@ihsansenocak
3d Ago
İngiliz Haydutunun esaret kamplarında Osmanlıya karşı savaştırılacağını öğrendiğinde kurşun atmamak için parmaklarını kesen Hintli Müslümanların çocuklarında öyle bir Muhabbet varki ‘İstanbul’ dediğinizde sesleri titriyor,sözleri,gözlerinden akan yaşların derinliğinde kayboluyor.
3949 Favorites 867 Retweets
@ihsansenocak
4d Ago
Camiatü'r-Reşid'e bağlı suffe okulundan mezun olan 37 hafızın icazet merasiminde "hafızların cemiyetin İslam'a göre teşekkülündeki rolü" çerçevesinde hasbihal ettik. https://t.co/YtIPRjACt6
851 Favorites 100 Retweets
@ihsansenocak
4d Ago
Ne Olursan Ol Sonun Dört Adamın Omuzlarında Taşınmak Olacak https://t.co/RQcH9rOuR8
1690 Favorites 329 Retweets
@ihsansenocak
4d Ago
Bizdeki İmam-Hatip'e tekabül eden lakin her biri İslam'ı tebliğ edecek derecede Arapça ve İngilizce konuşan, Pakistan çapında karatede dereceler alan Medresetü'l-Envardaki hafızlarla hasbihal ettik. https://t.co/WVht5Z8yIz
1155 Favorites 167 Retweets
@ihsansenocak
5d Ago
Camiatü Daru'l-Hüda'da, Camiatü Farukiyye'nin reisi Prof. Dr. Muhammed Adil Han gibi alimlerin de hazır olduğu Mecliste İslam birliği üzerine konuştuk. https://t.co/dHGq2R48qm
831 Favorites 102 Retweets
@ihsansenocak
5d Ago
Camiatu Osman bin Affan hocalarıyla Ulum-u İslamiye'nin tedrisi ve usulü ifta üzerine hasbihal ettik. Camiaya bağlı hafızlık bölümünde kardeşlerimize Türkiye’deki kardeşlerinin selamını ilettik. https://t.co/ZuiNiFpgmm
837 Favorites 92 Retweets
@ihsansenocak
5d Ago
Camiatu Daru'l-Ulum Karaçi’de camianın reisi Allame Refi Osmani'yi ziyaret edip sohbetinden müstefid olduk. https://t.co/paxTcABVHi
684 Favorites 64 Retweets
@ihsansenocak
5d Ago
Talebesi olmakla onur duyduğumuz Allame Muhammed Taki el-Osmani hocamızı ziyaret edip duasını aldık. https://t.co/fD67YL6Zja
1697 Favorites 151 Retweets
@ihsansenocak
5d Ago
Ölüm Yok Oluş Değil, Dostu Dosta Ulaştıran Bir Köprüdür https://t.co/H1dF3ivmbF
1649 Favorites 311 Retweets
@ihsansenocak
6d Ago
Afganistanda 100'den fazla hafızı şehid eden ABDnin vahşetini dünyaya duyurmak isteyen Pakistan'lı çocuklar ellerine seccadelerini alıp saatlerce sokaklarda Kur'an okudu; mazlumun yanında, zulmün karşısında olduklarını gösterdi. Müslüman! Sen de birşeyler yap melekler şahit olsun https://t.co/ydBnODbQ7a
4241 Favorites 1652 Retweets
@ihsansenocak
6d Ago
Karaçi Câmiatu'r-Reşid'de(Üniversite) "İslam Ümmeti'nin ilmi, fikri ve siyasi krizi aşmada İmam-ı Rabbani Hazretleri tecrübesi" konulu bir konferans verdik. https://t.co/Q4NBZqtoJX
737 Favorites 85 Retweets
World Twitter Trend Topics
;